Karte / Ulaznice

Besplatno!

Format *

Širina (mm) *

Dužina (mm) *

Papir *

Vrsta papira *

Boje *

Dorada *

Pakovanje *

Numeracija *

Preuzimanje *

Priprema (.pdf.jpg.png.tiff.zip)

Opis proizvoda

Digitalni tisak ulaznica za vašu predstavu, zabavu, događaj… Ulaznice vam za lakšu upotrebu sastavljamo tj. lijepimo u blokove. Isto tako vam nudimo perforaciju i numeraciju otisnutih ulaznica.