Blokovi

Besplatno!

Format *

Papir *

Boje *

Broj stranica *

Odaberi br. Stranica *

Uvez *

Numeracija *

Preuzimanje

Priprema (.pdf.jpg.png.tiff.zip)

Opis proizvoda

NCR ili blokovi na običnom papiru se upotrebljavaju za izdavanje računa, radnih naloga, ugovora, prijavnica… Kod NCR blokova vaš rukopis se sa prvog lista automatski kopira na stražnje listove, tako da možete izdati dokument i sačuvati original. NCR ili obični listovi papira su obično ljepljeni u blok, a mogu biti ljepljeni i u setove. Izrada je kvalitetna, listovi se jednostavno odstranjuju, a kartonska podloga olakšava pisanje u različitim okolinama.